Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Op de Nassy Brouwer School besteden wij veel tijd aan leesonderwijs. Er wordt 3 keer per week groepsdoorbrekend op niveau (AVI) gelezen. Verder is er een uitgebreide bibliotheek waar de kinderen de meest prachtige en spannende boeken kunnen lenen. Wij werken ook met een dyslexieprotocol. Dit is een stappenplan dat nauwkeurig gevolgd wordt. In dit plan is opgenomen welke stappen de leerkracht onderneemt met kinderen die achterblijven op het gebied van lezen en spelling. Kinderen die een achterstand hebben worden in de klas door hun eigen leerkracht of Remedial Teacher 5 dagen per week  extra ondersteund. Als er na intensieve begeleiding geen verbetering is, kan verder onderzoek nodig zijn. In dit geval wordt u doorverwezen naar een deskundige. Voor de eindtoets van groep 8 wordt in overleg met de behandelende deskundige een aanpassing van de toets aangevraagd. Hierbij valt te denken aan extra tijd en vergrote letters.

Download hier het Nassy Brouwer Dyslexieprotocol.

Nassy Brouwer School - Informatiefolder Dyslexie 1