De Nassy Brouwer School is eigenlijk ontstaan uit de Alvares kleuterschool, welke in 1891 werd geopend. In 1957 werd de kleuterschool uitgebreid met een eerste klas, waarna er ieder jaar een klas bijkwam.
In 1971 werd de Stichting Margaretha Jacoba Nassy – Brouwer opgericht en kreeg deze nieuwe uitgebreide school voor lager onderwijs de naam: de Nassy Brouwer school.
De school is genoemd naar mevrouw de weduwe Nassy, geboren Brouwer, in het district Nickerie op 16 april 1866 en overleden te Paramaribo op 4 maart 1969. Mevrouw Nassy-Brouwer heeft zich enorm ingezet voor de totstandkoming van deze school. Ook heeft zij zich ingezet voor de jeugd in Suriname en gepropageerd dat er in de samenleving een waardige plaats voor de jeugd moet worden gereserveerd, omdat zij van mening was dat de toekomst aan hen behoort.

Het doel van de Stichting Margaretha Jacoba Nassy-Brouwer is de behartiging van onderwijs en intellectuele vorming van natuurlijk personen in Suriname in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te bereiken door op- en inrichting van scholen, cursussen en andere instellingen voor het geven van onderwijs, het houden van lezingen, voordrachten enz. Voorts door het verrichten van andere werkzaamheden die het doel behartigen. Dit alles in nauwe samenwerking met de overheid.

b10