Onze kernwaarden zijn passie, resultaatgerichtheid, samenwerking en flexibiliteit. Door deze kernwaarden hoog te houden, zijn wij in staat onze kinderen te helpen vormen tot gelukkige, goed voorbereide en zelfbewuste jongens en meisjes die hun eigen keuzes kunnen maken.

Wij hechten veel belang aan een prettige, veilige sfeer binnen de groepen en binnen de school als geheel. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. Daarom schenken we niet alleen aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook een kindvriendelijke en veilige omgeving voor onze kinderen. Op die manier hopen wij zoveel mogelijk uit ze te halen. Ouderbetrokkenheid speelt hierbij een belangrijke, stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school is een voorwaarde om alles te kunnen (blijven) doen waar wij voor staan. Sinds 2015 heeft de school ook een oudercommissie die de schoolleiding zal ondersteunen om ouderbetrokkenheid te optimaliseren. Informatie over de oudercommissie is elders op de website te vinden.

IMG_3902