De kernwaarden Verbinding, Vernieuwing en Vertrouwen geven aan waar wij voor staan. Ze beschrijven het hoe en waarom van ons handelen met leerlingen, ouders, onze omgeving en met elkaar. Deze kernwaarden zijn leidend voor ons denken en handelen.

Verbinding

Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij bij ons op school willen. Ouders, leerlingen, leerkrachten; samen maak je het verschil en door met elkaar in verbinding te staan kun je (doen) groeien en ontwikkelen. Een hoge mate van betrokkenheid en toewijding is kenmerkend voor de gehele schoolcommunity. We staan voor een leer-, leef- en werkgemeenschap waarin aandacht en respect voor elkaar en voor onze omgeving vanzelfsprekend zijn. Bovendien willen wij dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien en gehoord voelen. Wij zijn geïnteresseerd in wat hen beweegt en wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bij ons op school is er een gemoedelijke en open sfeer. We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. Eigenlijk is het gewoon heel gezellig bij ons op school; samen maken wij leren leuk!

Vernieuwing

Onderwijs is constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. Wij kijken hier goed naar en maken daarin keuzes. Soms gaan we mee, soms besluiten we bewust om iets voorbij te laten gaan. We kijken kritisch naar wat bij onze school en de samenleving past. We vinden het bovendien belangrijk dat we onze eigen keuzes maken en hierbij externe factoren niet dominant stellen. We spannen ons in om nieuwe onderwijskundige inzichten en ICT-ontwikkelingen toe te passen om de onderwijskwaliteit doorlopend te verbeteren en inspirerend onderwijs te realiseren. We stimuleren daarbij elkaars creativiteit in denken en handelen. We geven elkaar de ruimte om creatieve ideeën te ontwikkelen, nemen daarbij gepaste risico’s en gaan actief op zoek naar feedback, zodat we leren van elkaar. Door internet is kennis gemakkelijk toegankelijk geworden en vormt school niet langer de enige kennisbron. De digitalisering van de samenleving brengt met zich mee dat digitale vaardigheden (zoeken, selecteren en beoordelen van informatie) belangrijk worden. We zoeken naar nieuwe varianten om de effectiviteit van het onderwijsleerproces te vergroten en vraagstukken op te lossen.

Vertrouwen

We werken en leren samen met en voor onze leerlingen op basis van vertrouwen. In een veilige en positieve omgeving kunnen leerlingen en medewerkers zich blijven ontwikkelen. Medewerkers hebben dan ook vertrouwen in zichzelf, elkaar en onze leerlingen. Dat vertrouwen stralen we uit bij alles wat we doen. Doordat we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en ons daarover verantwoorden, kan onze omgeving op ons bouwen. Zo zorgen we voor duurzame relaties met leerlingen, ouders, andere betrokkenen en elkaar.

img_9925

 

img_0401

 

hindu