De Nassy Brouwer School verzorgt onderwijs volgens het curriculum van het MINOWC. Maar omdat we het maximale uit onze kinderen willen halen, hebben we ons leerprogramma uitgebreid met het volgende:

  • Niveaulezen: omdat lezen zo belangrijk is, heeft de school al jaren dit leesbevorderingsprogramma. Elke maandag, woensdag en vrijdag starten we met een half uurtje samen lezen (vanaf groep 3). Kinderen zitten dan in kleine groepjes samen met een begeleider en lezen dan een boek. Hierbij wordt er gelet op bv. de leestekens, de intonatie, de articulatie, leeshouding, enz. Elk leesgroepje heeft een eigen plek waar er gelezen wordt. En het leukste van alles, de leesbegeleiders zijn voor een groot deel ouders van de leerlingen van de school. Als u geïnteresseerd bent om u op te geven, neem a.u.b. contact op met de schoolleiding. Ook oma’s, opa’s, tantes en ooms mogen komen helpen!
  • Muziekonderwijs: op de dinsdag krijgen alle leerlingen speciaal muziekonderwijs. Er wordt een basis gelegd en het eerste instrument wat ze leren bespelen is de blokfluit.
  • Computeronderwijs: op een speelse manier leren kinderen kennis maken met de computer. Gaandeweg wordt er niet alleen gespeeld, maar worden er ook opdrachten en testen op de computer uitgevoerd. De school beschikt over een eigen gekoelde computerruimte en er is ook internet (ADSL).
  • SEO: dit staat voor het vak Sociaal Emotionele Ontwikkeling. SEO is bedoeld om kinderen basisvaardigheden bij te brengen; middels thema’s wordt gewerkt aan het versterken van elk kind. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze met boosheid om kunnen gaan, hoe ze ruzies zouden kunnen oplossen, gevoelens herkennen en uiten, enz.
  • Engels les: in de groepen 1 t/m 4 wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan het vak Engels middels DVD’s en in de groepen 5 t/m 8 wordt van andere curricula gebruik gemaakt, zoals ‘Early Start’ en ‘Real English, let’s do it!’

DSC_0066