Missie

Vanuit de Stichting Margaretha Jacoba Nassy-Brouwer streven wij ernaar dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt tot een zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongere, die op basis van ons onderwijs nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving. Ook bij onze leerkrachten streven wij naar optimale ontwikkeling door permanente educatie hoog in het vaandel te dragen. Bij ons op school leren wij met en van elkaar. Samen maken wij leren leuk!

Onze missie luidt: “Wij dragen doelgericht bij aan de groei en optimale ontwikkeling van jonge mensen.”

Visie

Onze visie op onderwijs en ontwikkeling vertaalt zich in de volgende kernpunten:

 • De leerling staat centraal: kinderen krijgen ruimte voor eigenheid en ontwikkeling op eigen niveau en tempo.

 • De leeromgeving is veilig en vertrouwd, maar ook uitdagend. Wij besteden expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de permanente educatie van onze leerkrachten.

 • Onze leerlingen en leerkrachten gaan met elkaar om op basis van respect, begrip en acceptatie.

   

Gezamenlijk streven wij ernaar een leerling af te leveren die zich optimaal heeft weten te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat elke leerling die bij ons vandaan komt:

 • zichzelf kent;
 • zelfstandig is;
 • vertrouwen heeft in eigen kunnen;
 • de voorgeschreven eindtermen beheerst;
 • respect heeft voor zichzelf, anderen en de leefomgeving;
 • goede normen en waarden heeft;
 • sociaal vaardig is.

IMG_2720