Missie:

Wij zien ons geplaatst voor de mooie opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid en willen dan ook onze leerlingen voorbereiden op hun rol, nu en straks, in de Surinaamse samenleving. Naast het behalen van de door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gestelde doelstellingen, is het onze missie om uit elk kind het maximale te halen.

De Nassy Brouwer School is een school die meer biedt dan goed basisonderwijs alleen; de Nassy Brouwer School is een school die haar leerlingen voorbereidt op de (internationale) maatschappij van morgen.

 

Visie:

De Nassy Brouwer School is een neutrale-, particuliere school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke-, culturele- en levensbeschouwelijke achtergrond.

De visie van de Nassy Brouwer School vertaalt zich in de volgende kernpunten:

  • De leerling staat centraal in onze benadering, alles draait om de ontwikkeling van onze kinderen. Kinderen krijgen ruimte voor eigenheid en ontwikkeling op eigen niveau en tempo.
  • De leerstof prikkelt en daagt uit. Daar waar nodig wordt het Surinaamse curriculum aangevuld met onderdelen uit vooral het Nederlands onderwijs. De leeromgeving is uitdagend, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. De leerlingen worden systematisch, in overleg met leraren en ouders, gevolgd in hun ontwikkeling. De door orthopedagogen ontwikkelde zorgstructuur zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg nodig hebben snel worden ge├»dentificeerd en de juiste begeleiding krijgen.
  • De omgeving is veilig en vertrouwd en kinderen komen met respect voor zichzelf, elkaar en de leerkrachten tot ontwikkeling. De Nassy Brouwer School probeert dit te bereiken door leerlingen serieus te nemen en op te treden tegen zaken als pesten (zie ook elders op deze website het Nassy Brouwer Pestprotocol).

IMG_3947