De schoolgids 2016-2017 geeft informatie over de school zelf, de inrichting van het onderwijs en de praktijk van alledag. De gids is niet alleen bedoeld voor ouders/ verzorgers die reeds betrokken zijn bij de school, maar ook voor diegenen die overwegen hun kind(eren) in te schrijven op de Nassy Brouwer School.

Veel leesplezier!

Klik hier om te bekijken op Joomag