Bestuur
De leiding van de Stichting Margaretha Jacoba Nassy Brouwer ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven. De zittingsduur van het bestuur is onbepaald. Eventuele nieuwe bestuursleden worden benoemd door zittende bestuursleden. Het bestuur kiest uit haar gelederen de voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur). Het bestuursteam wordt verder aangevuld met leden die o.a. belast zijn met kwaliteitscontrole van het onderwijs.
De huidige bestuurssamenstelling (2016) is als volgt:

Natascha Wong A Ton Voorzitter
Lisette Lai A Fat Secretaris
Janine Riedewald Penningmeester
Anjani Boetius Onderwijs-inhoudelijke Kwaliteitsbewaking
Oliver Smith Technische Commissie
Eugenie Haynes Public Relations Commissie

Leerkrachten en overige medewerkers:
Het Nassy Brouwer Schoolteam telt in het schooljaar 2015-2016 zestien enthousiaste krachten. Hieronder ziet u ze allemaal.

Juf Astra

Juf Astra
Schoolmanager Nassy Brouwer School

Juf Barbara

Juf Barbara
Interne begeleider

Juf Fanny

Juf Fanny
Groepsleerkracht groep 1

Juf Nalini

Juf Nalini
Groepsleerkracht groep 2

Juf Simone

Juf Simone
Groepsleerkracht groep 3

Juf Vanessa

Juf Vanessa
Groepsleerkracht groep 4

Juf Achnasja

Juf Achnasja
Groepsleerkracht groep 5

img_0257

Juf Kersheila
Groepsleerkracht groep 6

Juf Gina

Juf Gina
Groepsleerkracht groep 7

Juf Ria

Juf Ria
Groepsleerkracht groep 8

Juf Peggy

Juf Peggy
Invalkracht en RT assistent

Juf Chanell

Juf Chanell
Computerleerkracht

Arlette

Juf Arlette
Front Office Manager

Meester Rudi

Meneer Rudi
Conciërge

Meester Shelemaih

Meester Shelemaih
Sportleraar

Meester Ivor

Meester Ivor
Muziekdocent

 
 

 

Oudercommissie
Het Bestuur van de school heeft in januari 2015 een oudercommissie ingesteld met het doel de ouderparticipatie te stimuleren en de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijsleerproces te vergroten. De oudercommissie heeft een adviserende taak en is bevoegd aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Daarnaast is de oudercommissie bevoegd de directie te ondersteunen bij de uitvoering van haar activiteiten.

Voor het schooljaar 2016/2017 is de samenstelling van de oudercommissie (OC) als volgt:

Vanda Koorndijk Voorzitter
Safyra Geerlings Ondervoorzitter
Izaak Poese Penningmeester
Elisha Deekman Lid
Sandra Tai A Pin Lid
Candice Tjon Kong Hung Lid
Irene Tholen Lid

Indien u vragen over de werkzaamheden van de oudercommissie heeft, als er punten zijn die u onder de aandacht wilt brengen van de oudercommissie of als u wilt ondersteunen bij de werkzaamheden van de oudercommissie stuur dan een mail naar: oudercommissie.nbs@gmail.com