Home     Geschiedenis     Leerprogramma     Schoolgids     Groepen     Gallery     Gastenboek     Contact     Links     Nieuws    
     
 
Welkom op onze website
 
     
  Voorwoord

De Nassy Brouwerschool is een unieke openbare particuliere basisschool gevestigd in Paramaribo-Noord
prinsessestraat 266 - 268
telnr 473971
. De school kan voor de toekomst van uw kind en de toekomst van Suriname veel betekenen. Wij doen meer dan onderwijs bieden. Uw kind wordt vanaf de intrede in groep 1 begeleid in al zijn facetten. Ieder kind is uniek , heeft een eigen  karakter en ontwikkeltempo, waar rekening mee wordt gehouden. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. De Nassy Brouwerschool wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen die hun eigen keuzen kunnen maken.

De Nassy Brouwer School hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen onderwijs genieten in een veilige en kindvriendelijke omgeving.Wij zien het onderwijs als een instrument dat een belangrijke bijdarge levert aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Vanzelfsprekend voldoet de Nassy Brouwerschool aan de officiele kwaliteitseisen die aan scholen worden gesteld. Samenwerking met ouders van de kinderen is daarbij voor ons essentieel. Actieve ouderbetrokkenheid geeft ons inzicht in de wensen van klanten en stelt ons in staat onszelf verder te professionaliseren.

Onze leerkrachten zijn goed opgeleide mensen met een passie voor het werken met kinderen. Omdat wij als Nassy Brouwer School streven naar een continue verbetering van onze dienstverlening, investeren wij in de kwaliteit van onze leerkrachten. Minimaal 1 keer per schooljaar worden zij bijgeschoold. Wij werven , coachen hen aan de hand van onze kwaliteitenmanagementsysteem.
De kernkwaliteiten van de N.B.S. zijn : passie, resultaatgerichtheid , samenwerking en flexibiliteit.

Wij zijn ons bewust van onze rol als onderwijs instelling en anticiperen in onze werkwijze en in ons activiteitenaanbod zoveel mogelijk op de ontwikkeling in de maatschappij. Wij werken samen met een orthopedagoog die ons ondersteunt in de ontwikkeling van kinderen en leerkrachten.

Indien u na het lezen van het voorwoord nieuwsgierig bent geworden, nodigen wij  u van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school.

Met vriendelijk groet,

Mevr. Astra Boëtius
Schoolmanager Nassy Brouwer School

 
     
 

© Copyrights 2009 - Nassy Brouwer School

DSTN Suriname