Op elke reguliere basisschool zitten kinderen die behoefte hebben aan iets meer of iets andere begeleiding en ondersteuning dan de meeste andere kinderen. Vanuit die gedachte wil de Nassy Brouwer School zich onderscheiden van andere Surinaamse scholen door alle kinderen binnen de school optimale kansen te bieden. Ook het kind dat extra of andersoortige aandacht nodig heeft moet binnen de Nassy Brouwer School aan zijn trekken komen. Voor deze kinderen en hun ouders heeft de Nassy Brouwer School een zorgteam opgezet. Het team streeft de volgende doelstelling na:
“ Zorgen dat in hun ontwikkeling bedreigde kinderen (en gezinnen) optimale kansen worden geboden binnen de Nassy Brouwer School”.

Het zorgteam doet dit door:

  • Individuele kind gesprekken
  • Gezinsbegeleiding
  • Leerkrachten begeleiding
  • Kind begeleiding

Het zorgteam is een multidisciplinair team bestaande uit de volgende partners:

  • Remedial Teacher
  • Intern Begeleider
  • School Maatschappelijk Werker
  • Orthopedagoog / Ontwikkelingspedagoog